Do bardzo ważnych wydarzeń w historii naszego klubu zaliczyć trzeba ufundowanie przez członków, sympatyków  i sponsorów – Sztandaru Klubowego.Sztandar – dawna Chorągiew – symbol sławy  i tradycji oraz wierności i honoru, stanowi symbol charakteryzujący godność jednocząca ludzi we wspólnych działaniach dla ogólnego dobra. Z  okazji 35-lecia działalności Ludowego Klubu Turystycznego „Wyczół” Gościeradz z głównej  inspiracji Kolegi Zbigniewa Gintera zatwierdzono projekt Sztandaru przez Walne Zebranie członków klubu w dniu 17 marca 1998 roku i zlecono Pracowni –  Zakład Hafciarski Państwa Zalewskich w Bydgoszczy przy ul. Kwiatowej wykonanie  Sztandaru Klubowego. Awers sztandaru – znaczek klubowy na tle barw zielono-czerwonych, rewers sztandaru –  na zielonym tle wyhaftowany autoportret Leona Wyczółkowskiego. Koszt wykonania Sztandaru 3.800,00 złotych. Uroczyste poświęcenie Sztandaru Klubowego odbyło się w dniu 7 listopada 1998 roku o godz. 16.00 podczas koncelebrowanej przez księży – Prałata Kazimierza Kirszteina i Andrzeja Kuczyńskiego Mszy Świętej w kościele parafialnym we Wtelnie. Podczas tej Mszy Świętej  Sztandar z honorami przekazany był przez najstarszych wiekiem działaczy klubowych – Zenona Dorau, Zbigniewa Bethke oraz Zbigniewa Gintera prezesowi klubu Michałowi Chorzępie.

Zbigniew Ginter: „Realizując wolę członków do ufundowania Sztandaru dla klubu jako reprezentanci pokolenia starszych działaczy naszego Klubu przekazujemy Panu – Panie Prezesie SZTANDAR Ludowego Klubu Turystycznego „Wyczół” w Gościeradzu. Niech Sztandar ten będzie symbolem dokonań, sukcesów i osiągnięć zawodników i działaczy, którzy nieprzerwanie od 1963 roku, czynili wszystko, aby nazwa Ludowy Klub Turystyczny WYCZÓŁ złotymi zgłoskami wpisał się w pejzaż wsi Gościeradz, Ziemi Koronowskiej i naszej Ojczyzny w 35 leciu jego działalności”.

Michał Chorzępa: „Przyjmując ten Sztandar, owoc ofiarności członków i sympatyków naszego Klubu – przekazuję Go w Wasze ręce, młodzi przyjaciele, jako symbol dorobku starszych kolegów, którzy w okresie 35 lecia działalności swoją codzienną, w trudzie i znoju, pracą zdobywali tytuły Mistrzów Okręgu i Mistrzów Polski, a startując w imprezach sportowych  i turystycznych na arenie międzynarodowej i krajowej rozsławiali dobre imię „WYCZÓŁA”, Gościeradza i pięknej Ziemi Koronowskiej. Wyrażam przekonanie, że Sztandar ten przekazuję w godne ręce kontynuatorów tradycji i sukcesów naszego Klubu, a Wasze dotychczasowe osiągnięcia i młodzieńcza pasja sprawią, że dorobek Waszych Starszych kolegów zostanie pomnożony”.

Młodzi: „Przyrzekamy”.

Michał Chorzępa z kolei przekazał Sztandar młodszemu pokoleniu działaczy, kontynuatorom chlubnej historii klubu – Tomaszowi Błażejewskiemu, Łukaszowi Chorzępie oraz Bartoszowi Zwolanowskiemu. W dniu 21 listopada 1998 roku o godz. 10.30 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Koronowie, odbyła się Jubileuszowa Akademia Klubowa,  podczas której między innymi  dokonano wbicia symbolicznego gwoździa do drzewca Sztandaru. Prezes Klubu Michała Chorzępa: „po raz pierwszy w historii uroczyście na dzisiejszą akademię jubileuszową wprowadziliśmy nowo ufundowany Sztandar Klubowy. Szczególne zasługi w ufundowaniu Sztandaru mają inicjatorzy uczczenia w ten sposób dorobku 35 lecia klubu, jaki i również fundatorzy, których konkretny wkład finansowy pozwolił na realizację tegoż zamierzenia. W tym momencie poprzez wbicie do jego drzewca symbolicznego gwoździa pogniemy uhonorować wszystkich fundatorów Sztandaru, zatem proszę kolejno przedstawicieli o dokonanie tej ceremonii:

  • w imieniu członków naszego klubu – Pana Zbigniewa Gintera – głównego inicjatora ufundowania Sztandaru Klubowego,
  • w imieniu własnym – Pana  Czesława Zabłockiego z Koronowa,
  • w imieniu Urzędu Miejskiego w Koronowie – Pana Jana  Klapczyńskiego – Wiceburmistrza Koronowa,
  • w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego – Pana Mirosława Zdanowicza – członka Prezydium ZG PZM W-wa,
  • w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA – Pana Wiesława bednarka – Dyrektora Oddziału Bydgoszcz,
  • w imieniu Banku Spółdzielczego Koronowo – Pana Ignacego Januszewskiego – członka zarządu Banku,
  • w imieniu Spółdzielni ROLNIK we Wtelnie – Pana Ludwika Szwestę – członka Zarządu tej spółdzielni”.

Każdy sponsor na drzewcu Sztandaru ma okolicznościową tabliczkę, tzw. gwóźdź. Miejsce przechowywania Sztandaru:  – Świetlica Wiejska Gościeradz (siedziba klubu). Sztandar Klubowy odznaczony – udekorowany  dnia: – 19.07.2003 – Odznaką Honorową  „Za Zasługi dla Turystyki” przez Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana  Arkadiusza Horonziaka (decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa dnia 15.01.2003 roku), – 11.05.2013 – Odznaką Honorową  „Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przez Radnego Sejmiku Województwa Pana Leszka  Lewandowskiego (decyzja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń  dnia 25.03.2013 roku).

Opracował: Michał Chorzępa