Historia klubu LKT Wyczół Gościeradz

LKT „WYCZÓŁ” – skąd wzięła się ta nazwa, pytają Ci, którzy po raz pierwszy spotykają się z nami i naszym klubem. U nas w Gościeradzu do dzisiaj żywa jest tradycja wielkiego malarza okresu „Młodej Polski” profesora ASP w Krakowie Leona Wyczółkowskiego.

Gdy w roku 1963 z inicjatywy trzech kolegów Henryka Słysza, Eugeniusza Górskiego i Michała Chorzępy utworzono Ludowy Zespół Sportowy długo nie zastanawiano się jaką by nadać mu nazwę.

Wiadomo było, że musi być to coś, co wiązałoby się z twórcą takich obrazów jak „Kopanie buraków” czy „Rybacy”. Wreszcie chyba dobrze trafiliśmy WYCZÓŁ tak jak swoje wspaniałe dzieła podpisywał Leon Wyczółkowski. Nazwa ta nie tuzinkowa, intrygująca, a jednocześnie przez to co robimy od 45 lat utrwalająca pamięć o tym wielkim człowieku. Pod taką nazwą jako Ludowy Zespół Sportowy Wyczół Gościeradz, zostaliśmy w dniu 25.l0.1963 roku zarejestrowani w Radzie Powiatowej Zrzeszenia LZS w Bydgoszczy.

Na początku działalność naszego LZS-u oparta była na uprawianiu przez młodzież wsi: tenisa stołowego, lekkoatletyki, łucznictwa i innych gier rekreacyjnych. Uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych na terenie powiatu i województwa bydgoskiego – odnosząc wiele zwycięstw w różnych turniejach sportowych. Ale nie były to dyscypliny sportu dla naszej dorastającej młodzieży, która zaczęła się już interesować rozwijającą się turystyką motorową i modną wówczas w Zrzeszeniu LZS – turystyką kajakową.

Wspólne wyjazdy młodzieży na rajdy i zloty turystyczne oraz spływy kajakowe na Brdzie wspólne spędzenie wolnego czasu na wesoło wśród rówieśników to było to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Organizowane przez nas przy okazji imprez turystycznych, popularne imprezy motocyklowe pod nazwą „Motocyklowy Puchar Polski”, dowiodły, że w naszym środowisku jest bardzo wielu uzdolnionych młodych zawodników mogących z powodzeniem rywalizować z bardziej doświadczonymi zawodnikami innych klubów i sekcji motocyklowych z terenu województwa bydgoskiego. Należy podkreślić, że dzisiejszy główny profil działania klubu wyczynowy sport motorowy, zawdzięczamy spotkaniu w roku 1968 dwóch osób Jerzego Nawrockiego z Michałem Chorzępą. Niedługo po tym w Gościeradzu i okolicy „zawarczały” wyczynowe silniki motocyklowe, a skutki tego spotkania odczuwamy do dzisiaj pomimo wielu różnych trudności natury finansowej i organizacyjnej.

Nasza historia

Jako prężnie rozwijająca się sekcja motocyklowa zostaliśmy w dniu 19.02.1970 zarejestrowani jako członek nadzwyczajny w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy, który wcześniej bo w roku 1969 zlecił nam organizację w Koronowie-eliminacji Mistrzostw Okręgu PZM w motocyklowych rajdach uniwersalnych. Uczestniczyliśmy w tego typu imprezach w okolicach Świecia, Tucholi i Torunia, gdzie działały już silne sekcje motocyklowe jak: Celuloza, Tucholanka czy Elana. Zaczęliśmy się poważnie liczyć na terenie okręgu bydgoskiego, zanotowaliśmy pierwsze znaczące sukcesy. Kol. Jerzy Kijuć został w`roku 1969 -Wicemistrzem Okręgu w klasie 175 ccm. w rajdach uniwersalnych i jest to nasz pierwszy zawodnik, który otworzył poczet naszych mistrzów w sporcie motocyklowym. Na swoim prywatnym sprzęcie motocyklowym startowali tacy zawodnicy jak:

Roman Szpajda, Ryszard Śrutwa, Jerzy Beger, Stanisław Klimpel, Czesław Zabłocki, Jerzy Kijuć, Witold Szufrajda i wielu innych.

Osiągnięcia organizacyjne i sportowe jakie mieliśmy w tym czasie w sporcie motocyklowym, turystyce motorowej i kajakowej, upoważniły nas do wystąpienia do władz wojewódzkich z wnioskiem o nadanie naszemu LZS-wi statutu klubu, na zarazem osobowości prawnej i tak decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 4.06.1970 r. zostaliśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń jako Ludowy Klub Turystyczny WYCZÓŁ z siedzibą w Gościeradzu pow. Bydgoszcz.

W roku 1970 – Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy, przyszedł nam z pomocą i przekazał nieodpłatnie 5 nowych motocykli rajdowych. Utworzyły się przez to bardzo mocne podwaliny pod prężnie działającą już sekcję rajdową, w której startowali wcześniej wymienieni zawodnicy oraz nowi jak: Piotr Górkiewicz, Alfred Zieman, Jan Mystkowski, Edmund Szufrajda, Krzysztof Duszka, Janusz i Jerzy Słocińscy, Jerzy i Zbigniew Zielińscy i wielu wielu innych.

Zawodników naszych widać było na trasach eliminacji Mistrzostw Polski, Międzynarodowych Rajdach Tatrzańskich i Sudeckich, eliminacjach Mistrzostw Strefy Północnej i Okręgu odnoszących wiele znaczących sukcesów indywidualnych i zespołowych. Na przełomie roku 1969/1970 po rozwiązaniu sekcji wyścigów motocyklowych w Automobilklubie Bydgoskim, przyszli reprezentować barwy naszego klubu doświadczeni znani już Mistrzowie Polski jak: Jerzy Paradowski, Zdzisław Lewandowski i Kazimierz Kminikowski oraz Zbigniew Jaranowski, Jan Stolp i Józef Maciejewski. Wszyscy w bardzo krótkim czasie stali się ulubieńcami gościeradzkiej młodzieży i wzorem godnym do naśladowania. Dzięki niepodważalnym sukcesom „Ścigantów” na arenie ogólnopolskiej coraz więcej informacji ukazywało się o działalności klubu w Środkach masowego przekazu jak: gazety i radio.

W terminie późniejszym szeregi sekcji wyścigowej zasilili zawodnicy: Ryszard Maciejewski, Romuald Szerffel , Alojzy Hadrich, Jerzy Kotlarek, Andrzej Michalski, Mieczysław Kozłowski, Wiesław Bełdowski, Ryszard Gordon a następnie Stanisław i ZbigniewParadowscy, Piotr Nawrocki, Zbigniew Ginter Bolesław Zwolanowski i wieku innych, których przez dłuższy czas musiałbym wymieniać.

Był okres w dziejach naszego klubu, że mieliśmy najwięcej w kraju zawodników posiadających licencję sportową M bo aż 37. łącznie przez okres 35 lat 102 zawodników posiadało tą licencję nie licząc licencji młodzieżowych MM. Motocykliści z Gościeradza byli pierwszymi w Polsce sportowcami pionu wiejskiego, odnoszącymi tak znaczące sukcesy w tej dyscyplinie.

W przeszłości działaliśmy w dziedzinach sportu motocyklowego jak: rajdy obserwowane, rajdy szybkie-enduro i motocross a obecnie w dyscyplinach: wyścigi motocyklowe, cyklotrial, sport samochodowy jak: popularne rajdy samochodowe, popularne wyścigi samochodowe FOLKRACE w randze Mistrzostw Okręgu oraz wyścigi samochodowe tzw. RALLYCROSS ,wyścigi górskie i wyścigi płaskie w randze Mistrzostw Polski.

Tragiczne momenty w historii klubu

Rok 1977 zapisuje się czarnymi zgłoskami w dziejach naszego klubu.

W katastrofie drogowej pod Skulskiem w woj. konińskim w dniu 10.07.1977 w trakcie dojazdu na rajd do Turka zginęli nasi członkowie: Grażyna Markiewicz – sekretarka klubu, Czesław Mikołajczak – członek Zarządu i kierowca klubowego mikrobusu, zawodnicy: Janusz i Jerzy SłocińscyKrzysztof Duszka, w szpitalu umarł Jerzy Zieliński.

W dniu 3.09.1977 roku w Łodzi, podczas wyścigu motocyklowego o Mistrzostwo Polski w klasie 250 ccm. zginął nasz utalentowany zawodnik Romuald Szerffel.

W dniu 17.05.1986 roku w Poznaniu, podczas wyścigu motocyklowego o Mistrzostwo Polski w klasie 175 ccm. zgiął nasz najbardziej utytułowany zawodnik MISTRZ SPORTU Zdzisław Lewandowski.

Po tych tragicznych wydarzeniach nie zmienił się stosunek ludzi do naszej społecznej działalności propagującej sport motorowy, nadal zgłasza się do klubu młodzież chętna do wyżycia się w sporcie motocyklowym jak i samochodowym.