Uchwała Zarządu Ludowego Klubu Turystycznego „Wyczół” Gościeradz  z dnia 23.02.2021 roku

Uchwała Zarządu Ludowego Klubu Turystycznego „Wyczół” Gościeradz z dnia 23.02.2021 roku

W związku z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Klubu w dniu 23.02.2021 zgodnie z § 26 pkt. I. Statutu Klubu – podjął decyzję o zwołaniu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego za kadencję 2017/2020 w najbliższym możliwym terminie po zniesieniu obostrzeń epidemicznych w Polsce.
W związku z powyższym skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybrane w dniu 24.02.2017 r. pozostaje bez zmian.

Za zgodność:
Bartosz Zwolanowski
Prezes
LKT „Wyczół” Gościeradz